Knolselderijspecialist

Jaarrond beschikbaar

Vers en knapperig

Rechtstreeks van de bron

Eigen teelt

Topkwaliteit

Regionale herkomst

Betrouwbaar & Flexibel

Transparant & Traceerbaar

Berden Agro B.V.
Heymansstraat 81
5927 NP Venlo
Nederland

info@berdenagro.com
www.berdenagro.com